Hemsjukvård i Staffanstorp

Abello Hemtjänst erbjuder hemsjukvård och har kompetens att utföra den, men i dagsläget har man i Staffanstorps kommun valt att inte lägga ut denna service till privata aktörer. Därför erbjuds i dagsläget hemtjänst och hushållsnära tjänster i Staffanstorps kommun.