Abello firar 3 år! Nu finns vår hemtjänst i Lund, Staffanstorp och Landskrona

,

5 frågor

1. Varför startade ni?

Vi såg att vi kunde göra skillnad med att starta ett bolag utifrån våra erfarenheter
från våra tidigare arbeten. Ett exempel, vi har inte har så många chefer per anställd. Antalet personer som är ute är fler än de som är på kontoret.

Att hjälpa är ett kall, det finns en underliggande empati hos dem om vill arbeta i hemtjänsten, där drivkraften inte är pengar. Vi vill skapa en arbetsmiljö där den drivkraften kan frodas. Vårt motto är ansvar och flexibilitet, är det så att någon jobbat över många dagar i en vecka, kan de gå hem tidigare om de har en lucka.

Vi tror på valfrihet. Vinster i välfärden är ett begrepp som synts i debatten. – Vi tar inte ställning politiskt i denna frågan, vi utför vårt uppdrag med den kvalitet som vi ser att våra anhöriga skulle få om vi fick bestämma.

2. Vad är de viktigaste beståndsdelarna i verksamheten

VÅRT FOKUS: Annika vår enhetschef hade ett krav för att hon skulle arbeta på Abello: ”Om inte kunderna är fokus, och de skulle bli drabbade för att företaget ska vinna vill jag inte vara med”. Annika är kvar hos oss.

POLICYS: Vi har tuffa regler och ett nära samarbete med facket. Eftersom det är personrelaterade tjänster vi erbjuder måste de som arbetar hos oss själva vara i balans när de möter kunderna.

ATMOSFÄREN: Vi har fantastiska medarbetare, vår uppgift är att ge dem förutsättningar att fortsätta göra sitt bästa varje dag. Det handlar om att ge och ta, det är tuffa scheman så människor måste känna att de kan få påverka sin situation.

3. Vad är svårare än ni förutsåg

Med över 100 medarbetare blir det oavsett hur bra arbetsmiljön är, ett antal missnöjda medarbetare. De tar mycket mer energi än de medarbetare som trivs och har fullt fokus på kunderna, vilket är synd. Vi vill vara den bästa arbetsplatsen för privat hemtjänst i Skåne och det kommer vi inte låta någon enskild medarbetare påverka. Vi har ett konstant flöde av personer som vill jobba här, det tar vi som kvitto på att andra rekommenderar oss.
Vi får som privat välfärdsbolag ständigt arbeta med att förklara att vi inte fuskar, ger våra medarbetare rätt betalt och i stort gör rätt för oss. Vi tar stort avstånd från de branschkollegor som använder sig av anhöriganställningar, fuskar med bistånd eller inte ger medarbetare avtalsenlig lön och villkor. Därför välkomnar vi också utökade kontroller av oss alla i branschen.

4. Hur vill ni utveckla verksamheten

Komplett bemanning: Som minde företag kan man tro att vi inte inte har samma resurser som ett stort. Där har vi tänkt tvärtom, full bemanning. Vi har som exempel specialiststöd (Silviasystrar) för kunder som känner av ett sviktande minne eller fått en demensdiagnos, alternativt är anhörig. Silviasystrarna har flera års erfarenhet av demensvård och kan tillsammans med kund och närstående skapa en trygg och meningsfull tillvaro.

Fler kommuner: Eftersom vi lyckats bygga så bra team med nöjda kunder i Lund och Staffanstorp vill vi gärna kunna erbjuda våra tjänster i fler kommuner. Vi startar under hösten i Landskrona.

5. Vad ingår i företagets kultur och värderingar

Förståelse för varandras arbete. Det som har administrativa tjänster har breda arbetsbeskrivningar, de kan utföra många saker. Alla på Abello (utom vi själva) har varit ute hos vårdtagare. På så sätt förstår alla åt vilket mål de jobbar och har förståelse för varandras arbetsdagar.