Abello –eldsjälar
som vill göra skillnad

Säkerhet och trygghet

Abello är det mindre företaget med teamet som finns nära kunden. Med korta beslutsvägar är vi tillgängliga.

Genom att hålla överenskommelser och informera vid ändringar, är vi pålitliga. I Abellos kontaktmannaskap är det kunden som påverkar utförandet, antingen själv eller genom en person i sin närhet. Utifrån synpunkter gör vi justeringar – såväl tillfälliga som permanenta.

Våra kunder vet vad de får, och kan påverka det. Vi är pålitliga och våra kunder ska känna sig trygga med vårt sätt att arbeta.

Vad du kan förvänta dig

Vi ser till helheten, det handlar inte bara om själva insatsen utan också bemötande och attityd. För att kunna göra skillnad måste hjärtat vara med – ett vänligt bemötande är grunden i vårt arbete.

Vad är det som gör kunder nöjda med vår verksamhet?

Tre saker; trygghet, flexibilitet och transparens.

Trygghet, med få personer runt kunden och via våra ID-kort med både logga och foto vet kunden vem som kommer. Vi låter våra kunder vara delaktiga i vem som blir vår kunds kontaktperson hos oss och kontaktpersonen är då den som lär känna respektive kund bäst. Vi arbetar kontinuerligt med att påverka säkerheten runt våra kunder. När vår personal ringer på kundens dörr, skall de visa sitt ID-kort, och väl inne skall dörren låsas för att inte obehöriga skall kunna komma in. Vår personal ska på sin väg ut påminna kunden om att dörren bör låsas när vi gått.

Flexibilitet handlar om att lösa akuta saker så som en oplanerad avlösning, att kunden behöver personal med ett annat språk än svenska eller något annat oförutsett. Vi försöker alltid vara lyhörda och möta önskemål från våra kunder även om det inte alltid går att lösa.

Transparens. Det är viktigt att ha närstående med hela vägen. Tydliga överenskommelser i stort och smått. Kund, närstående och personal måste vara med på samma resa.

Maria, sjuksköterska

Vad ser du som viktigt i ditt arbete?
Min kunskap och erfarenhet som sjuksköterska gör att jag snabbt kan fatta beslut vad gäller medicinska frågor.

Jag prioriterar den nära kontakten med vårdtagare och anhöriga, personal och andra vårdgivare. Som mindre företag ser jag att vi har de rätta förutsättningar, våra korta beslutsvägar gör oss tillgängliga, lyhörda och flexibla.

Vad tycker du är de tre viktigaste sakerna utifrån ett kundperspektiv som ett företag som Abello ska stå för?
God, trygg och säker hemtjänst och vård – med omsorg – i livets olika skeenden.

Silviasystrar – Specialister inom demens

Silviasystrarna har en 2-årig högskoleutbildning vilken är en specialistutbildning inom demensvård. Detta är en påbyggnadsutbildning för undersköterskor som vill fördjupa sina kunskaper inom demensvård.

Som Silviasyster arbetar man efter den palliativa vårdfilosofin

  • Symtomkontroll
  • Anhörigstöd
  • Teamarbete
  • Kommunikation och relation

Symtomkontroll – betyder att individen måste betraktas ur fysiskt, psykiskt socialt och existentiellt perspektiv. Det kräver kunskap om demenssjukdomars utveckling över tiden och om god behandling. Det handlar även om att ha kunskap kring olika metod tex reminiscens, taktil beröring, miljöns betydelse, musik, tekniska hjälpmedel men även läkemedel.

Anhörigstöd – innebär kunskap om anhörigas situation och deras behov av stöd.

Teamarbete – olika yrkeskategorier som samarbetar i team för att ge en trygg och meningsfull tillvaro. Anhöriga är en viktig del av detta team.

Kommunikation och relation – här gäller kunskap om hur vi bemöter och kommunicerar i alla lägen vid mötet med personen som har en demenssjukdom. Det är viktigt att kunna tolka när personen med demenssjukdom inte längre själv kan förmedla sig som tidigare. Att skapa goda relationer för framtiden eftersom en demenssjukdom ofta pågår under en längre tid (källa Svenskt demenscentrum).

Carl och Pontus, Abellos grundare

Vi tror i grunden att privata alternativ stärker valfriheten och ger dig möjlighet att få den aktör som passar dina behov bäst.

Vi vill med Abello ge människor möjlighet att få en kvalitetsinriktad hemtjänst och hemsjukvård. På så sätt kan vi bidra och skapa förutsättningar för en hög livskvalitet, långt framåt. Därför erbjuder vi också hushållsnära tjänster som extra hjälp i vardagen.

Vår målsättning är att bli den bästa privata aktören inom vårt område genom att:
• våra kunder har ett fåtal medarbetare som återkommande utför tjänsterna.
• vi fokuserar på säkerhet och trygghet i utförandet och besöken.
• våra korta beslutsvägar gör oss tillgängliga, lyhörda och flexibla.

VD – Pontus Bogren

Utöver sin roll som VD på Abello Hemtjänst stödjer Pontus andra företag som behöver hjälp och stöd inom ledarskap samt ekonomitjänstfunktioner. Pontus har erfarenhet från företagsledande befattningar såsom vice VD & CFO, Söderberg & Haak Maskin AB, CFO Biolin AB (publ), Ekonomichef på Malmö Citytunnel Group AB och Administrativ chef på Midsona AB (publ). Han har varit personalchef för 60 medarbetare och suttit som styrelseledamot för över 20 olika bolag.

Erfarenheter från olika branscher har gett Pontus en möjlighet att förstå dynamiken bakom affärer och vad som behövs för att en organisation skall prestera på topp.  Pontus är van att arbeta i högt tempo och tycker om utmaningar och drivkraften är att se människor och organisationer utvecklas.

Magisterexamen i ekonomi med inriktning organisation & ledarskap samt Magisterexamen i ekonomi med inriktning logistik.

Styrelseordföranden – Carl Ranhög

Carl drivs av entreprenörskap samt en vilja av att skapa möjligheter för medarbetare och medmänniskor att utvecklas. Omsorgsvården har diskuterats mycket i både media och i privata sammanhang och Carl är övertygad om att vi måste kunna bidra till dagens omsorgsvård med våra egna erfarenheter. Genom att bygga upp ett lag som inbegriper experter med erfarenheter från själva arbetet inom omsorgssektorn, och kombinera dem med det bästa av affärs- och utvecklingskunnande.

  • Carl har under de senaste åren arbetat både som anställd och konsult inom strategisk drift av mindre privata bolag. Carl sitter i ett antal styrelser både i Sverige och utomlands och har en god kunskap i hur livskraftiga bolag skall skötas och byggas upp.
  • Tidigare arbetslivserfarenheter inbegriper tjänst som Säljchef på Ikea Malmö (2006-2010), Säljchef Global Batterier AB (2001-2006) samt Reservofficer inom Amfibiekåren/Marinen.

Hållbarhet

Läs mer