Hemsjukvård i Lund

Abello Hemtjänst erbjuder servicetjänster, hemtjänster samt hemsjukvård i Lunds kommun.

Hemsjukvård innebär att vi hemma hos dig utför den sjukvård du behöver. För att vara berättigad till hemsjukvård ska du ha svårt att själv ta dig till vårdcentralen, husläkarmottagningen eller sjukhuset. I vårt team som arbetar med hemsjukvård finns det sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Dessa kan vid behov delegera uppgifter till våra undersköterskor.

Det är vårdcentral, sjukhus eller hemsjukvårdsenheten inom kommunen som är ansvariga för hemsjukvården, beroende på vem av dem du varit i kontakt med tidigare. Du blir inskriven i hemsjukvården som planerar insatserna efter kontakt med dig.

Abellos sjuksköterskor hjälper till med sjukvårdande insatser i hemmet, t.ex. hjälp med läkemedelsdelning, injektioner, provtagningar och omläggning av sår. Vissa sjukvårdsinsatser, som medicinutdelning delegerar vi till hemtjänstpersonalen. Våra sjuksköterskor, Anette, Sugey och Maria nås på telefon 046 – 70 50 55 (telefontid 8-15).

Abellos Rehab-personal – Fysioterapeut Elin och Arbetsterapeut Åsa arbetar med bl.a. hjälpmedelsförskrivning, upplägg av individuell träning samt genomgång av bostadsmiljö. Vårt fokus ligger på aktivitet och delaktighet för kundens individuella behov. Vi arbetar i team med övrig personal på Abello för att uppnå en så aktiv och välfungerande vardag som möjligt för kunden.

Du kan själv ta initiativ att kontakta oss om du känner att det är någon typ av sjukvårdsinsats som du vill ha hjälp med hemma. Exempelvis kanske du vill ha hjälp med medicinutdelning, efter att tidigare skött det själv.

Våra sjuksköterskor gör en bedömning av dina behov och i vissa fall kontaktas andra vårdgivare innan beslut om insatser. Vissa sjukvårdsinsatser, ex utdelning av medicin delegeras till hemtjänstpersonalen.

Länk: Hemtjänst, hemvård i Lunds kommun