Hållbarhet/ Miljö

Vi vill verka för en hållbar utveckling av vår verksamhet och minska påverkan den har på miljön.

Den största påverkan för miljön är våra transporter och det förbrukningsmaterial som används i våra tjänster. Vi strävar därför efter att i alla möjliga val välja det mest miljövänliga. Det gäller då allt som vi praktiskt kan påverka inom vårt företag, så som inköp av städmaterial, mat och dryck, men även transporter där vi ska använda elektrifierade fordon när så är möjligt. Dessutom klimatkompenseras vår elförbrukning och övriga inköp, genom att köpa utsläppsrätter av Naturskyddsföreningen. Dessa utsläppsrätter “låses in” och kan inte användas. Vi bidrar därmed aktivt med att minska de tillåtna utsläppen vilket vi tillsammans med våra medarbetare är stolta över.