Vill du ställa en fråga eller boka ett möte?
Hör av dig till oss!

Lidiya Samardzhieva, Verksamhetschef Landskrona
Epost: lidiya.s@abello.se
Telefon: 0733 – 23 10 85 (8-15)

Maria M.,
Verksamhetschef Lund, Leg. Sjuksköterska
Epost: maria.m@abello.se
Telefon: 046 – 70 50 55 (8-15)

Zemka Zejnic, Enhetschef Lund
Epost: zemka.zejnic@abello.se
Telefon: 0735 – 59 19 66 (8-15)

Jenny Askelin,
Bitr. Enhetschef/ Silviasyster
Epost: jenny.askelin@abello.se
Telefon: 0708 – 72 02 16 (8-15)

Hur ser ett första möte ut?

Zemka, enhetschef: Om det är ett beslut från biståndshandläggaren i kommunen tar jag kontakt och bokar ett möte hemma hos dig som kund för att lägga upp en plan om hur, när och var vi ska utföra tjänsten.

Handlar det om en tilläggstjänst eller tjänst utan kommunens medverkan är det kunden eller kundens närstående som tar kontakt med mig via telefon eller mail, men i övrigt är det samma tillvägagångssätt som ovan. Detta möte är villkorslöst och kostnadsfritt.

Våra medarbetare

Vi tror i grunden att privata alternativ stärker valfriheten och skapar goda förutsättningar för människor att utvecklas och trivas i sitt arbete. Kompetenta och glada medarbetare säkrar en ännu bättre service.

Abello har medarbetare med bred och lång erfarenhet från hemtjänst och sjukvård. Vi arbetar kontinuerligt med utbildning för att ytterligare stärka kompetensen. En majoritet av de anställda är undersköterskor. Vi har också en sjuksköterska som är medicinskt ansvarig.

Abello arbetar långsiktigt med att bibehålla kontinuitet i relationen mellan kunder och medarbetare. Det innebär att varje kund endast ska ha ett fåtal medarbetare som återkommande utför tjänsterna.

Ställ en fråga

Vi utgår från våra kontor i:

Kungsgatan 16, 261 30 Landskrona

Åldermansgatan 13, 227 64 Lund