Covid-19

Abello Hemtjänsts åtgärder med anledning av Coronaviruset covid-19

Vi tar situationen med Corona covid-19 på allra största allvar och har dagligen uppföljningar internt kring utvecklingen av covid-19 och dess smittspridning. Vi utför kontinuerligt riskbedömningar i syfte att skydda både vårdtagare liksom omsorgspersonal. Många kunder och anhöriga hör av sig med frågor kring vad vi gör och vi har därför valt att nämna en del av dessa åtgärder nedan.

Redan i mitten av mars 2020 vidtogs åtgärder och förtydligades de regler som gäller för personal som har minsta symptom av sjukdom. Vid minsta sjukdomssymptom skall personalen stanna hemma, och vara friska i minst 48 timmar innan de återgår i tjänst. Våra lokaler är stängda för alla utom de som ska infinna sig för tjänstgöring. Lokalerna städas minst 2 gånger per dag och då skall alla ytor rengöras med desinfektionsmedel. Det inbegriper dörrhandtag, tangentbord, möss, kranar, bord, osv. Samtliga bilar, telefoner, nycklar, osv. desinficeras innan och efter varje medarbetares arbetspass.

Sedan den 6 april 2020 bär vår personal ansiktsmask och handskar vid varje besök. Vid nära omvårdnad och orent arbete används även engångsförklädde. Vi försöker på detta sätt minimera den eventuella risk för smittspridning som kan finnas hos vår personal, eller våra kunder. Det är alltså en åtgärd för både Abellos medarbetare likväl som kunder. Än så länge finns det inget krav från myndigheters sida om detta, men vi vill göra allt vi kan för att minimera smittspridning.

Under december 2020 började vi använda antigentester (Covid-19 snabbtester) för att låta provta personal och snabbt få svar på eventuell smitta. Vi kan med dessa tester också snabbt ringa in smittan vid en intern smittspårning. Vi får ej provta vårdtagare, som alltid enligt regelverk ska provtas via läkare/ vårdcentral.

För kunder som måste lämna hemmet, till exempelvis vid akuta sjukvårdsbesök, erbjuder vi gratis ansiktsmasker i den mån vi har tillgång till dessa. Prata då med personalen så för de vidare frågan.

Vi ber om våra kunders förståelse för att scheman snabbt kan behövas lägga som, eller att vissa arbetsscheman helt kan komma att ställas in (sjukdomsfall, etc.) Vi kommer i alla dessa fall höra av oss per telefon och meddela detta. Än så länge är vår personalförsörjning god, och vi har inga problem att leverera de överenskomna tjänsterna. Skulle det vara så att vi snabbt tappar en stor del av vår personalstyrka finns färdiga rutiner för vilka besök som kommer att prioriteras framför andra.

För mer information, besök gärna följande webbplatser:

Folkhälsomyndigheten

Region Skåne, covid-19