Covid-19

Abello Hemtjänsts åtgärder med anledning av Coronaviruset covid-19

Vi tar situationen med Corona covid-19 på allra största allvar och har dagligen uppföljningar internt kring utvecklingen av covid-19 och dess smittspridning. Många kunder och anhöriga hör av sig med frågor kring vad vi gör och vi har därför valt att nämna en del av dessa åtgärder nedan.

Redan i mitten av mars vidtogs åtgärder och förtydligades de regler som gäller för personal som har minsta symptom av sjukdom. Vid minsta sjukdomssymptom skall personalen stanna hemma, och vara friska i minst 48 timmar innan de återgår i tjänst. Våra lokaler är stängda för alla utom de som ska infinna sig för tjänstgöring. Lokalerna städas minst 2 gånger per dag och då skall alla ytor rengöras med desinfektionsmedel. Det inbegriper dörrhandtag, tangentbord, möss, kranar, bord, osv. Samtliga bilar, telefoner, nycklar, osv. desinficeras innan och efter varje medarbetares arbetspass.

Sedan den 6 april bär vår personal ansiktsmask och handskar vid varje besök. Vid nära omvårdnad och orent arbete används även engångsförklädde. Vi försöker på detta sätt minimera den eventuella risk för smittspridning som kan finnas hos vår personal, eller våra kunder. Det är alltså en åtgärd för både Abellos medarbetare likväl som kunder. Än så länge finns det inget krav från myndigheters sida om detta, men vi vill göra allt vi kan för att minimera smittspridning.

För kunder som måste lämna hemmet, till exempelvis vid akuta sjukvårdsbesök, erbjuder vi gratis ansiktsmasker i den mån vi har tillgång till dessa. Prata då med personalen så för de vidare frågan.

Vi har färdiga ”Covid-19 team” med frivilliga medarbetare som har tillgång till utökad skyddsutrustning (fullmasker, hela rockar, mössor, ögonskydd, osv.) Vid den händelse att vi behöver omhänderta Covid-19 smittade patienter kommer dessa Covid-19 team enbart att arbeta med konstaterat smittade kunder. De kommer då att ha egna arbetslokaler att utgå ifrån, egna fordon, osv. Dessa medarbetare kommer inte ha fysisk kontakt med sina kollegor som går till friska kunder för att minimera eventuell smittspridning.

Vi ber om våra kunders förståelse för att scheman snabbt kan behövas lägga som, eller att vissa arbetsscheman helt kan komma att ställas in (sjukdomsfall, etc.) Vi kommer i alla dessa fall höra av oss per telefon och meddela detta. Än så länge är vår personalförsörjning god, och vi har inga problem att leverera de överenskomna tjänsterna. Skulle det vara så att vi snabbt tappar en stor del av vår personalstyrka finns färdiga rutiner för vilka besök som kommer att prioriteras framför andra.

För mer information, besök gärna följande webbplatser:

Folkhälsomyndigheten

Region Skåne, covid-19